สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

____________________________________________________________________________

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน พร้อมสนับสนุน Mask และเจลแอลกอฮอล์