โครงการอบรมเสริมทักษะทางนิเวศวิทยา

โครงการอบรมเสริมทักษะทางนิเวศวิทยา

_______________________________________

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเสริมทักษะทางนิเวศวิทยา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ