อบรมพุทธสมาธิ ณ วัดพุทธมงคลนิมิต

อบรมพุทธสมาธิ ณ วัดพุทธมงคลนิมิต

________________________________________

วันที่ 10 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อบรมพุทธสมาธิ ณ วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์