ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่ออุย อภิวัฑฒโน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่ออุย อภิวัฑฒโน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2/2565

____________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่ออุย อภิวัฑฒโน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2/2565