จากเส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ

วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการให้แก่ นางสาวนฤมล บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางปราณี ภูษิตโภยไคย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนายประชุม ถาวรธรรม ลูกจ้างประจำนักการภารโรง โดยได้รับเกียรติจากนายจตุรวิทย์ นิโรจธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาโดย นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ กล่าวต้อนรับ และ ประธานในพิธีกล่าวแสดงความรู้สึก อวยพร พร้อมนำคณะคณะครูมอบพวงมาลัยแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  …จากเส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ…

ขอขอบคุณเพลงประกอบวิดีทัศน์

-คนเก่งคนดี Cover by Tongta jitdee (เพลง) Plastic Plastic

-คนเก่งคนดี – ศันสนีย์ นาคพงศ์ (Fingerstyle Guitar Cover)