อบรมการประดิษฐ์ประติมากรรมหุ่นโคมไฟ

อบรมการประดิษฐ์ประติมากรรมหุ่นโคมไฟ

_________________________________________

ครูวิสูทธิ์ บุญน้อย ครูไพฑูรย์ พุ่มกุมาร ครูวนัทดา ศรีปิยะรัตน์ และครูชาลี เปี่ยมศิริเข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ประติมากรรมหุ่นโคมไฟ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์