กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 กตัญญุตาคารวะ

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 กตัญญุตาคารวะ

______________________________________________________

วันที่ 23 กันยายน 2565 ผู้เกษียณอายุราชการ ท่านรองผอ.นฤมล บุญแสวง และคุณครูปราณี ภูษิตโภยไคยเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 กตัญญุตาคารวะ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายจิตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในพิธี