นางสาวนฤมล บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวอำลานักเรียน

นางสาวนฤมล บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวอำลานักเรียน

____________________________________________________

นางสาวนฤมล บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวอำลานักเรียนเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565