นักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)

นักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)

_____________________________________________________________________

วันที่ 26 กันยายน 2565 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จำนวน 17 คน รับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์