ผู้บริหาร-คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ผู้บริหาร-คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

_________________________________________________________

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์