ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคา (โดม) คลุมสนามบาสเกตบอล

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคา (โดม) คลุมสนามบาสเกตบอล

_______________________________________________________________________________________________________

เรื่อง : ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคา (โดม) คลุมสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :