ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคา (โดม) คลุมสนามบาสเกตบอล

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคา (โดม) คลุมสนามบาสเกตบอล

_______________________________________________________

เรื่อง : ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคา (โดม) คลุมสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :