ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567

___________________________________________

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม โดยนางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้ นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์