ต้อนรับ นายปรัญชัย รักษาศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามต้อนรับครู นายปรัญชัย รักษาศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู

ต้อนรับ นายปรัญชัย รักษาศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามต้อนรับครู นายปรัญชัย รักษาศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู

__________________________________________________________________________________________________________

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม โดยนางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้ นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ มาส่งพนักงานครู นายปรัญชัย รักษาศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์