บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

_______________________________________

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวต้อนรับเนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก