การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566

การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566

___________________________________________________

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์