เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

_______________________________

ประกาศจากทางโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
📌วันที่ 16 พฤษภาคม 2566