ร่วมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ วPA (PA : Performance Agreement)

ร่วมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ วPA (PA : Performance Agreement)

_____________________________________________________________________________

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ วPA (PA : Performance Agreement) ในโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กฯ ณ หอประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)