ท่านปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

ท่านปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุ

———————————————————————————————————————————————————–

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในช่วงบ่าย ท่านปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา