ประชุมชี้แจงและหารือร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมชี้แจงและหารือร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

———————————————————————————————————————————————————–

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในช่วงเช้าทางโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้จัดประชุมชี้แจงและหารือร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์พระศรีสิทธิ สิทธิเตโช พระวัดช่องฯ ผู้นำชุมชน คุณหมอจากศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องฯ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษา และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา