ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3

———————————————————————————————————————————————————–

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 เพื่อชี้แจงนโยบายและทำความเข้าใจในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019