นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ร่วมในพิธีมอบเหรียญรางวัล กีฬาเทเบิลเทนนิส

นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ร่วมในพิธีมอบเหรียญรางวัล กีฬาเทเบิลเทนนิส 

______________________________________________________

นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้าร่วมในพิธีมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งขาติ ครั้งที่ 5 ชอนตะวันเกมส์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์