กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

____________________________

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบของขวัญและของรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารมทุกคน