ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

__________________________________

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราได้ได้ดำเนินการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565