คณะครู อบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

คณะครู อบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

_________________________________________________________________________________________

วันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์