วันครู ประจำปี 2566

วันครู ประจำปี 2566

_____________________________

วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์
🏅ทั้งนี้คุณครูพัชรา ปุณยวัฒนานนท์ และคุณครูวนัทดา ศรีปิยะรัตน์ ได้รับเกียรติบัตรจากนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ที่ได้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
🪘ภายในงานได้มีนักเรียนชมนุมดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ บรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธี ฝึกซ้อมโดยคุณครูชาลี เปี่ยมศิริ