ผอ.สำนักศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ.สำนักศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

____________________________________________

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการสำนักศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก