มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566

มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 

______________________________________

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 ให้แก่ นายจิรานุวัฒน์ ชนสิษฎ์ (ศิษย์เก่า) และนางสาวณัฐกานต์ ชนสิษฎ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3