รองนายกเทศมนตรี มอบนโยบายการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567

รองนายกเทศมนตรี มอบนโยบายการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567

_____________________________________________

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และนายเจนวิทย์ ปะเมโท ผอ.สำนักการศึกษา ได้มามอบนโยบายการศึกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา