ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

______________________________________________________________________________________________________

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่ออุย อภิวัฑฒโน และคณะกรรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565