ผอ.มอบเกียรติบัตรการอบรมให้แก่นักเรียน

ผอ.มอบเกียรติบัตรการอบรมให้แก่นักเรียน

______________________________________________________________________________________________

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ มอบเกียรติบัตรการอบรมให้แก่นักเรียนที่ได้ไปอบรมโครงการการสร้างเยาวชนแกนนำและการสร้าง Best Practice ต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา จ.นครสวรรค์ และการอบรมพัฒนาเยาวชนเป็นศูนย์รับข้อมูลการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในชุมชน รุ่นที่ 14 โดยอบรมเมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565