นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตรวจ ATK

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตรวจ ATK

_________________________________________________________________________________________

วันที่ 4 มกราคม 2565 (ในช่วงบ่าย)
🦠🔬นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ผลการตรวจทุกคนเป็นลบ Nagative “ไม่พบเชื้อ” 👍🏻