เชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2565

เชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2565

____________________________________________________________________________________________

🎊ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2565 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของโรงเรียน
📌ในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
🛎โดยมีกิจกรรมดังนี้
💃1.ประกวดเต้นประกอบเพลง ระดับชั้นอนุบาล-ป.3 (ผู้ที่สนใจส่งคลิปการเต้นให้คุณครูประจำชั้น)
🎪2. เล่นเกมส์และตอบคำถาม
🎁3. CF ของรางวัล
👨‍👩‍👧‍👦ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ระดับชั้นเล็กๆ สามารถร่วมกิจกรรมแทนได้เพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นบุตรหลานของท่านให้ถูกต้อง