โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 100%

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 100%

___________________________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 100% จากจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 🏆💉👩‍🔬💪