ผู้บริหารสถานศึกษามอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ผู้บริหารสถานศึกษามอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

______________________________________________________

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารสถานศึกษามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนพร้อมด้วยคุณครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา