มอบทุนการศึกษาประจำเดือนธันวาคม

มอบทุนการศึกษาประจำเดือนธันวาคม

_________________________________

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิบุญเรือนและทุนการศึกษาประจำเดือนธันวาคม ให้แก่นักเรียน