ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

_______________________________________________________________________________________________

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ิอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดนครสวรรค์พระอารามหลวง