นักเรียนชั้น ม.3 อบรมกฎหมายจราจร

นักเรียนชั้น ม.3 อบรมกฎหมายจราจร

_________________________________

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ร.ต.ต.ขจรศักดิ์ ฉัตราภรณ์พงศ์ รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ให้ความรู้อบรมกฎหมายจราจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3