รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

____________________________

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2567 จำนวน 8 ทุน ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์