กองลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

กองลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

________________________________________________________

นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้มอบเกียรติบัตร “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ให้แก่ตัวแทนลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือคุณครูทัศนัย โพธิ์ทอง