ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ป.1-3

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ป.1-3

______________________________

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาที่ได้พบเจอจากการสอน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานั้นมาเพื่อมาพัฒนานักเรียนต่อไป