กิจกรรมหนูน้อยนักทดลอง ท่องโลกกว้าง

กิจกรรมหนูน้อยนักทดลอง ท่องโลกกว้าง

_________________________________

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมหนูน้อยนักทดลอง ท่องโลกกว้าง ในโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565