วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

_______________________

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอนวิชาความรู้