วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

_____________________

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567