26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก

___________________________

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2567 🧜🏻‍♀️🏝️