ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระครูนิทัศน์ธรรมานุกูล

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระครูนิทัศน์ธรรมานุกูล

______________________________________________________________________________

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระครูนิทัศน์ธรรมานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม