ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 👶🏻👧🏻🧩🍼