อบรมพัฒนาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2564

ระหว่างที่ 11 – 13 กันยายน 2564 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการอบรมพัฒนาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุมนฒ์ จิรพัฒนพร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫🖥📚