พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2566

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2566

____________________________

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่