วันที่ 16 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 16 กันยายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564